Všetky oznamy

Platby za MŠ

02.06.2022
PaedDr. Daša Vetráková

Poplatok za mesiac august 2022 je potrebné vyplatiť do...

Fotografovanie

29.05.2022
Bc. Veronika Plencnerová

Vážení rodičia, dňa 07.06.2022 sa...

OZNAM

22.04.2022
PaedDr. Daša Vetráková

Vážení rodičia, vzhľadom na...

Oznam

16.03.2022
Bc. Veronika Plencnerová

Vážení rodičia, fotografovanie detí v MŠ sa presúva na...

Poďakovanie

16.03.2022
Bc. Veronika Plencnerová

Ďakujeme rodine p. Chromeka za obnovu dlažby vo vstupnej chodbe...

OZNAM

25.01.2022
PaedDr. Daša Vetráková

Na základe zistenej skutočnosti po pretestovaní...

OZNAM

21.01.2022
PaedDr. Daša Vetráková

Vážení rodičia, tak ako ste boli všetci telefonicky...