Všetky oznamy

Oznam

22.07.2021
Bc. Veronika Plencnerová

Prosíme rodičov detí, aby v posledný deň prítomnosti dieťaťa v...

Oznam

05.06.2021
Bc. Veronika Plencnerová

Vedúca zo školskej jedálne srdečne ďakuje za...

OZNAM!!!

03.06.2021
PaedDr. Daša Vetráková

Poplatok 16,00 EUR za MŠ pre prihlásené deti v...

Informácia k zápisu

22.04.2021
PaedDr. Daša Vetráková

Zápis do MŠ Lazovná 32 sa uskutoční 05.05.2021 v čase od 9:00...