Dotazníky na stiahnutie


 

 

List pre nové deti.docx

Adaptačný dotazník pre rodičov.docx

Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do MŠ - Mihoková, S., 2011.pdf