Dokumenty na stiahnutie


 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.docx

Splnomocnenie o preberanie dieťaťa.pdf

Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

Žiadosť o vrátenie rodičovského príspevku.docx

Žiadosť o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.docx

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2019