Dokumenty na stiahnutie


Hodnotenie aktualizačného vzdelávania MŠ Lazovná_2022-23 (1).docx

 

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

VZN-c.-15-2022.pdf

 

Žiadosť o vrátenie mylnej platby.docx