Oznam


OZNAM


Vážení rodičia,

vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21.apríla 2022 sa zmiernili opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora/rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID -19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID - 19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

Bližšie informácie budú detailnejšie popisované v manuáli ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

 

 


PaedDr. Daša Vetráková, 22.04.2022 14:20