RADA ŠKOLY v šk. roku 2023/2024


 

 

Predseda: Ing. Zuzana Štulrajterová – rodič

Členovia: 

Mgr. Zuzana Čavojová – rodič

Bojtošová Lenka – rodič

Končeková Alena – pedag. zamestnanec

Hyčková Bianka – nepedagogický zamestnanec

Mgr. Haringová Dana – zaober. sa vzdelaním

Mgr. Radovan Ocharovich – MsZ