RADA ŠKOLY v šk. roku 2020/2021


 

 

Predseda: MUDr. Eliška Muchová – rodič

Členovia: 

MUDr. Silvia Országová – rodič

Bojtošová Lenka – rodič

Končeková Alena – pedag. zamestnanec

Hyčková Bianka – nepedagogický zamestnanec

Mgr. Haringová Dana – zaober. sa vzdelaním

PhDr. Mičev Stanislav, PhD. – MsZ