RADA ŠKOLY v šk. roku 2018/2019


 

 

Predseda: MUDr. Eliška Muchová – rodič

Členovia: 

MUDr. Silvia Országová – rodič

Mgr. Špaňárová Martina – rodič

Končeková Alena – pedag. zamestnanec

Rapčová Anna – nepedagogický zamestnanec

Mgr. Haringová Dana – zaober. sa vzdelaním

PhDr. Mičev Stanislav, PhD. – MsZ

Peňažný denník kontrola: Racková Martina