RADA ŠKOLY v šk. roku 2022/2023


 

 

Predseda: Ing. Zuzana Štulrajterová – rodič

Členovia: 

MUDr. Silvia Országová – rodič

Bojtošová Lenka – rodič

Končeková Alena – pedag. zamestnanec

Hyčková Bianka – nepedagogický zamestnanec

Mgr. Haringová Dana – zaober. sa vzdelaním

Mgr. Radovan Ocharovich – MsZ