Zamestnanci

# Titul Meno Priezvisko Pracovná pozícia
Pedagogickí
1 PaedDr. Daša Vetráková Riaditeľka materskej školy
2 Mgr. Janka Kasperová Učiteľka
3 Lýdia Bergmannová Triedna učiteľka
4 Jana Černáková Triedna učiteľka
5 Alena Končeková Triedna učiteľka
6 Bc. Jana Mojžitová Učiteľka
7 Mgr. Daniela Soták Triedna učiteľka
8 Júlia Žabková Učiteľka
Nepedagogickí
9 Anna Bauková Riaditeľka školskej jedálne
10 Bianka Hyčková Hlavná kuchárka
11 Andrea Bírešová Pracovníčka v prevádzke
12 Anna Rapčová Pomocná kuchárka
13 Ľubica Kmeťová Školníčka
14 Anna Račáková Upratovačka