Zamestnanci

# Titul Meno Priezvisko Pracovná pozícia
Pedagogickí
1 PaedDr. Daša Vetráková Riaditeľka materskej školy
2 Mgr. Lucia Malachovská Učiteľka
3 Lýdia Bergmannová Učiteľka
4 Jana Černáková Triedna učiteľka
5 Alena Končeková Triedna učiteľka
6 Danka Tkáčová Triedna učiteľka
7 Jarmila Dlhošová Zástupkyňa riaditeľky školy
8 Bc. Veronika Plencnerová Triedna učiteľka
Nepedagogickí
9 Anna Bauková Riaditeľka školskej jedálne
10 Bianka Hyčková Hlavná kuchárka
11 Andrea Bírešová Pomocná kuchárka
12 Viera Uhorskaiová Pracovníčka v prevádzke
13 Ľubica Kmeťová Upratovačka
14 Anna Račáková Upratovačka