2% z dane


Vážení rodičia, priatelia,

týmto sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní pre naše občianske združenie.

To, kam pôjde 98% z Vašich daní nemôžete ovplyvniť – iba o 2 % z peňazí, ktoré zaplatíte na daniach sa môžete slobodne rozhodnúť komu ich pošlete. Budeme Vám veľmi vďační, ak ich poukážete nám a poprosíte aj ľudí vo Vašom okolí, aby tak tiež urobili.

Poslaním nášho Združenia Hviezdička pri MŠ Lazovná 32 v Banskej Bystrici je podpora a pomoc škole v oblasti – materiálnej, finančnej a personálnej za účelom duševného a fyzického zdravia detí.

Získané finančné prostriedky využijeme na:

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, postupujte podľa návodu:

  1. Fyzické a právnické osoby majú vyhlásenie o poukázaní 2 % už ako súčasť daňového priznania. Stačí vyplniť príslušné kolónky (je potrebné odoslať na daňový úrad

do 31. marca 2024).

  1. Zamestnanci požiadajú zamestnávateľa (urobte tak prosím čo najskôr!) aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Pokiaľ 2 % Vami zaplatenej dane dosiahnu minimálne 3,32 €, môžete tieto 2% poukázať vypísaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Obidve tlačivá treba odovzdať na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska (prípadne odovzdať predsedníčke OZ Hviezdička – PaedDr. Daši Vetrákovej). Tlačivá je potrebné odovzdať na daňovom úrade do 30. apríla 2024.

Dokumenty na stiahnutie: 

 

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane 2024.pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2024.pdf

 

Viac informácií o poskytovaní 2 % z daní nájdete na stránke – www.rozhodni.sk

 

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno, názov: „Združenie HVIEZDIČKA pri MŠ Lazovná“

Sídlo: MŠ Lazovná 32, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1991 Zb.

Identifikačné číslo prijímateľa: (IČO) 42004594

 

Za každý príspevok Vám vopred ďakujeme a ubezpečujeme Vás, že všetky získané peniaze budú výlučne použité priamo pre Vaše deti a našu materskú školu.

V mene všetkých členov občianskeho združenia Vám vopred  ďakujem.

                                                                                                            PaedDr. Daša Vetráková

                                                                                                      Predseda OZ HVIEZDIČKA