KontaktAdresa:


Materská škola
ul. Lazovná 32
974 01 Banská Bystrica


E-mail: dasa.vetrakova@banskabystrica.sk
Telefón: 048/41 55 103

IČO: 00313271