Krúžky


Cieľ: Zoznámiť deti so základmi anglického jazyka.

Meno vedúcej krúžku: PhDr. Lívia Tvarožková

 

Cieľ: Oboznámiť deti s rôznymi výtvarnými technikami

Meno vedúcej krúžku: Bc. Veronika Plencnerová