Všetky oznamy

Oznam

08.09.2020
Bc. Veronika Plencnerová

Milí rodičia, preposielam Vám odkaz od...

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

12.08.2020
PaedDr. Daša Vetráková

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie,...

CERTIFIKÁT PARTNERSTVA

03.08.2020
PaedDr. Daša Vetráková

V spolupráci s PEDAGOGICKOU FAKULTOU UNIVERZITY MATEJA BELA sme za...

OZNAM

30.07.2020
PaedDr. Daša Vetráková