Oznam


Poďakovanie


 

Ďakujeme firme Tepore  za sponzorský dar - hobru na okná v spojovacej chodbe.

p. Kravecovi za montáž bambusových žalúzií a hobry na okná.

p. Malachovskému za odvoz.

P. Dlhošovi za narezanie hobry na mieru a odvoz hobry.

 


Bc. Veronika Plencnerová, 19.06.2022 19:08