Oznam


Platby za MŠ


Poplatok za mesiac august 2022 je potrebné vyplatiť do 10.6.2022.

Nakoľko sa poplatok za MŠ uhrádza mesiac vopred, poplatok za mesiac jún 2022 nie je potrebné uhradiť.

Predškoláci platbu za MŠ neuhrádzajú.

Pri neprihlásených deťoch je potrebné platbu za júl a august zrušiť.

 

Termín platby je potrebné dodržať, inak nebude možné prihlásenie akceptovať.

 


PaedDr. Daša Vetráková, 02.06.2022 12:43