Oznam


Oznam


Vážení rodičia,

fotografovanie detí v MŠ sa presúva na 05.04.2022. 

Cenová ponuka za sadu je 13€. Ponukový list je k nahliadnutiu na hlavnej nástenke pri vstupných dverách. Je potrebné nahlásiť sa písomne pri svojej triede do 25.03.2022.

 


Bc. Veronika Plencnerová, 16.03.2022 12:53