Oznam


OZNAM!!!!


Vážení rodičia.

V priebehu minulého týždňa bola v našej materskej škole vykonaná hĺbková kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Nakoľko spomínaná kontrola bola realizovaná na anonymný podnet, pracovnníci RÚVZ nemajú možnosť oznámiť závery kontroly osobe, ktorá sťažnosť podala. Z toho dôvodu si Vám dovoľujeme oznámiť, že všetky výsledky týkajúce sa hygieny a bezpečnosti detí sú v poriadku a administratíva týkajúca sa zdravotného stavu dieťaťa (neprítomnosť v MŠ, vykonávanie ranného filtra, bezpríznakovosť atď.) je v súlade s organizačným poriadkom, predpismi, vyhláškami a nariadeniami RÚVZ. Záznam z kontroly je možný k nahliadnutiu v riaditeľni materskej školy.


PaedDr. Daša Vetráková, 13.11.2022 09:45