Oznam


Poďakovanie


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančnou pomocou na našej Vianočnej tržnici a zakúpili si prekrásne výrobky detí z našej materskej školy. Dobrovoľným príspevkom sme vyzbierali    230,50 , využijeme ich na úhradu kultúrnej aktivity pre Vaše deti v materskej škole.

Ďakujeme.


PaedDr. Daša Vetráková, 20.12.2023 12:55