Triedny oznam

Poďakovanie


Srdečne ďakujeme všetkým rodičom za občerstvenie pre deti k MDD a pani Muchovej za sladkosti do balíčka pre deti a pani Ťakušovej za sponzorský dar pre všetky deti v MŠ.


Bc. Veronika Plencnerová, 05.06.2021 20:14