Oznam


OZNAM!!!


Poplatok 16,00 EUR za MŠ pre prihlásené deti v čase letných prázdnin (mesiac JÚL 2021), ako aj stravné a réžiu za mesiac jún + júl 2021 je potrebné uhradiť do 10.06.2021.

Ďakujeme.


PaedDr. Daša Vetráková, 03.06.2021 13:45