Oznam


Vitajte v materskej škole :)


Na známosť sa všetkým dáva, 

celkom nová čerstvá správa:

Otvára sa naša škôlka,

vstúpte do nej všetci zvonka.

Všade hračky a smiech detí,

slnko tu aj v zime svieti.

Vôkol kvety, veľa stromov,

nikomu sa nechce domov.

Vitajte všetci, veľkí aj maličkí,

tešíme sa na vaše usmiate tváričky!

 

Materská škola je opäť otvorená od 02.09.2021. Prevádzka materskej školy je od 6,30 hod. do 16,30 hod. Príchod do MŠ je potrebný do 8,00 hod.


PaedDr. Daša Vetráková, 01.09.2021 12:41