Oznam


POZVÁNKA - Predadaptáčné stretnutia


Milí rodičia, deti,

srdečne Vás pozývame na predadaptačné stretnutia, ktoré sa uskutočnia

23.05.2019 (štvrtok) 
06.06.2019 (štvrtok)

Obe stretnutia prebehnú rovnako v čase 15:00 - 16:00h.


Detičky rady uvidíme :) 


Mgr. Daniela Soták, 14.05.2019 13:30