Oznam


DARUJTE MATERSKEJ ŠKOLE 2% Z DANE


Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskových organizácií, akým je aj naše Občianske združenie HVIEZDIČKA. Cieľom je podpora a pomoc škole v oblasti - materiálnej, finančnej a personálnej za účelom duševného a fyzického zdravia detí. Tento dar Vás pritom nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

Ak chcete podporiť našu materskú školu, podieľať sa na kvalite vzdelávania detí a venovať 2% z daní pre OZ HVIEZDIČKA pri MŠ Lazovná, kliknite na sekciu 2% z dane na našej webovej stránke školy a tam získate konkrétnejšie informácie.

Vážime si každú podporu, sme vďační za príspevky jednotlivcov, či už formou daru alebo poskytnutím 2% zo svojej zaplatenej dane.


PaedDr. Daša Vetráková, 05.03.2019 09:39