Oznam


Školský výlet - Suchý vrch


Pokyny k školskému výletu – Suchý vrch

Školský výlet sa uskutoční vo štvrtok – 13. 6. 2019.

Príchod do materskej školy je do 8. 00 hod.
Deťom je potrebné podať vhodné raňajky, keďže sa v MŠ v tento deň strava nepodáva.
Obed je zaistený na Suchom vrchu.
MŠ nebude v prevádzke, preto deti, ktoré sa výletu nezúčastnia, ostávajú doma. 

Do ruksaku je potrebné zabezpečiť pitný režim, ľahkú desiatu a olovrant /nie čokoládové/, ovocie.

Oblečenie je vhodné zvoliť do každého počasia, športová obuv, pršiplášť, šiltovka/klobúčik.

Pri mladších deťoch je potrebné zabezpečiť aj náhradné oblečenie.

Predpokladaný návrat do MŠ je o 15. 30 hod - 16:00 hod. 

Nahlásiť alergie, overiť si, či máte odovzdaný v triede aktuálny prefotený preukaz poistenca.

Poplatok 9 € je potrebné uhradiť najneskôr do 07. 06. 2019!


Mgr. Daniela Soták, 05.06.2019 13:32