Oznam


OZNAM


Vážení rodičia,

tak ako ste boli všetci telefonicky informovaní, opätovný nástup detí do materskej školy z karantény je možný po absolvovaní PCR testu na piaty deň plus dva dni, na základe platnej vyhlášky (konzultované s RÚVZ BB). Pokiaľ je výsledok testu negatívny a nevyskytuje sa ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 7 dní môže byť karanténa ukončená. Vzhľadom k tomu, že sa niektorí z Vás rozhodli túto možnosť využiť, 

od 25.1. 2022 bude vytvorená skupina pre návrat detí spĺňajúcich túto podmienku

   z I. a II. triedy a od 26.1.2022 pre deti z III. triedy.

Ostatné deti, ktoré neboli testované, absolvujú karanténu tak, ako bola nariadenáAk dieťa nemá príznaky ochorenia, môže karanténu ukončiť po 10 - tich dňoch.    

                         I. trieda a II. trieda 28.1. 2022 a III. trieda 31.1.2022

Prosíme Vás o kontrolu zdravotného stavu Vašich detí a dodržiavanie karantény, aby sa zamedzilo ďalšiemu fyzickému styku a šíreniu ochorenia, nakoľko sa pozitivita ochorenia objavila aj u ďalších detí, ktoré sú momentálne v karanténe. Nástup u týchto detí posúdi  pediater. Ak dôjde k zmene nástupu Vášho dieťaťa dohodnutého telefonicky, prosíme zmenu nahlásiť. Za plnenie povinností u maloletého dieťaťa zodpovedá zákonný zástupca.

Za porozumenie ďakujeme.


PaedDr. Daša Vetráková, 21.01.2022 15:50