Oznam


Poďakovanie


ĎAKUJEME

rodine Hrušeckej z I. triedy za úhradu divadelného predstavenia

spojeného s návštevou MIKULÁŠA pre všetky deti MŠ,

rodine Muchovej z II. a IV. triedy za mikulášske balíčky

pre všetky deti MŠ,

pani Krpelánovej za finančný príspevok

na výzdobu a materiál do IV. triedy,

rodine Ťakušovej za príspevok na pitný režim detí

 rodine Chruščovej za zakúpenie a opravu vešiačikov

pre deti v IV. triede,

rodine Zorskej za príspevok na pitný režim pre deti,

  rodine Bokorovej za kancelárske potreby a

rodine Chromekovej za plachtu na prekrytie pieskoviska na farskej záhrade.


Mgr. Ivana Veselovská, 12.12.2018 21:26