Oznam


Germicídne žiariče na dezinfikáciu vzduchu


Vážení rodičia.

Do tried boli inštalované germicídne žiariče na dezinfikáciu vzduchu. Žiariče boli zakúpené z dobrovoĺnej zbierky rodičov, ktorá bola pôvodne určená na rekonštrukciu kúpelne IV. triedy. Keďže táto prerábka bola financovaná zo zdrojov zriaďovateĺa a Mesta Banská Bystrica, na návrh rodičov zo stretnutia ZRŠ, konaného 7.9.2021 boli financie použité na zakúpenie žiaričov.

Špecifikácia germicídnych žiaričov, ktoré sú umiestnené v našich triedach a jedálni:

Uzavretý germicídny žiarič patrí medzi najúčinnejšie zariadenia na dezinfekciu vzduchu za prítomnosti ľudí. Technológia dezinfekcie UV-C žiarením je známa asi sto rokov a používa sa hlavne v medicíne. Uplatnenie tejto technológie je však oveľa širšie. UV-C zariadenia využívajúce ultrafialové svetlo, ktoré je jedným z najúčinnejších zariadení schopných odstraňovať vírusy, baktérie, plesne z ovzdušia. Vďaka tomu, že ničí DNA alebo RNA mikroorganizmov. Tieto zariadenia do škôlky dodala firma BALOTECH s.r.o., pre viac info o produktoch si môžete pozrieť zariadenia na www.balotech.sk

Ďakujeme za finančnú výpomoc a veríme, že aj týmto spôsobom prispejeme k zdravému prostrediu v priestoroch MŠ.


PaedDr. Daša Vetráková, 29.09.2021 20:22