Oznam


CERTIFIKÁT PARTNERSTVA


V spolupráci s PEDAGOGICKOU FAKULTOU UNIVERZITY MATEJA BELA sme za prijatie a sprevádzanie študentov a študentiek Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici počas ich odbornej praxe získali CERTIFIKÁT pre špecializované výučbové zariadenie PF UMB - spoločne pripravujeme pre prax.


PaedDr. Daša Vetráková, 03.08.2020 11:29