Oznam


Dôležitý oznam !!!!


Vážení rodičia.

Na základe pozitívneho výsledku na ochorenie COVID- 19 u jedného z detí v 1. triede a v súvislosti s tým, že dieťa zdieľalo spoločnú spáleň pri odpoludňajšom odpočinku s deťmi 2. triedy, RÚVZ nariaďuje týmto deťom karranténu. Karanténa je platná s účinnosťou od 03. 11 - 14.11.2021. Nástup detí do MŠ je 15.11.2021. 

Ďakujeme za porozumenie.


PaedDr. Daša Vetráková, 04.11.2021 07:27