Oznam


POZOR !!!!!


Testovanie

Podľa avizovaných informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa od pondelka 8. februára 2021 opätovne otvárajú materské školy, prvé ročníky základných škôl, špeciálne školy, základné umelecké školy pre individuálnu výučbu a končiace ročníky stredných škôl i odborných učilíšť. Všetko je podmienené testovaniu, preto mesto Banská Bystrica otvorí počas nasledujúceho víkendu 12 mobilných odberných miest, na ktorých bude testovanie zabezpečovať 20 odberných tímov.

Testovanie je prioritne určené pre:

Vyzývame všetkých ľudí, ktorých sa testovanie netýka, aby sa na testovaní nezúčastňovali a odberné miesta nepreťažovali.

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

Mesto Banská Bystrica

Odberné miesta na testovanie:

ZŠ Golianova 8

RUVZ, Cesta k nemocnici 1

ZŠ Ďumbierska 17

ZŠ Pieninská 27

ZŠ Sitnianska 32

ZŠ Radvanská 1

ZŠ J.G.Tajovskeho, Gaštanova 12

ZŠ Moskovská 2

ZŠ Spojová 14

Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8

ZŠ Bakossova 5

ZŠ Trieda SNP 20

https://www.banskabystrica.sk/testovanie


PaedDr. Daša Vetráková, 04.02.2021 15:46