Oznam


POZOR ZMENA!!!! RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE


Vážení rodičia.

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie sa neodporúča stretávanie väčšieho počtu osôb v spoločných priestoroch materskej školy. Z uvedeného dôvodu sa avizované rodičovské združenie dňa 03.09.2020 neuskutoční.

Z dôvodu potreby informovanosti zákonných zástupcov novoprijatých detí o spôsobe platby, organizácii v MŠ a prerokovaní školského poriadku sa rodičovské združenie uskutoční len pre rodičov novoprijatých detí dňa 31.08.2020 o 15.00 hod. v 3. triede (poschodie v pravo).

Všetky aktuálne informácie Vám poskytnú pani učiteľky na triede, alebo budú uverejnené na nástenke pred triedami (webovej stránke MŠ, prípadne facebookovej stránke).

Ďakujeme za porozumenie.


PaedDr. Daša Vetráková, 21.08.2020 13:24