Oznam


Oznam


Milí rodičia, preposielam Vám odkaz od rodiča,  

chcem Vás poprosiť o podporu dobrovoľnej zbierky na opravu WC a kúpeľničky pri  4.triede. Po konzultácií s pani riaditeľkou je na nás, aby sme sa zmobilizovali a pomohli deťom vytvoriť krajšie a novšie hygienické zázemie. Je to jediný priestor, ktorý ešte nie je zrekonštruovaný. V našej snahe je vyzbierať sumu na rekonštrukčné práce (cca 2500€), nakoľko na kúpu materiálu je darca. Zároveň je možné na tento účel darovať občianskemu združeniu pri MŠ aj 2% dane. Viac info  nájdete na webe MŠ Lazovná.

Ďakujem.

Zuzana Sucháň Filipková


Bc. Veronika Plencnerová, 08.09.2020 13:43