Oznam


Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vážení rodičia.

Dávame do pozornosti rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2020.

17169.pdf


PaedDr. Daša Vetráková, 02.09.2020 11:08