Oznam


Dôležitý oznam !!!!


Vážení rodičia.

Na základe oznámenia dodávateľa elektrickej energie – Slovenská distribučná, a.s., bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa prerušená dodávka elektrickej energie dňa 19.10.2021 (utorok).

Z uvedeného dôvodu bude dňa 19.10.2021 MŠ zatvorená.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 


PaedDr. Daša Vetráková, 08.10.2021 15:20