Oznam


OZNAM!!!


Vážení rodičia.

Dovoľujem si Vás informovať, že od pondelka 15.02.2020 nebude v prevádzke 1.trieda.

Na základe odporúčania RÚVZ, nariadenej karentény u jednej z učiteliek (kontakt s pozitívnou osobou) a pozitívneho výsledku pri AG testovaní u druhej učiteľky na triede, sme nútení pristúpiť k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu (povinná karanténa) v triede Mušky - Svetlušky (1. trieda).

Všetky ostatné tri triedy budú aj počas prázdninového obdobia fungovať v pôvodnom režime. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby sa pri príchode do MŠ preukázali negatívnym testom, alebo výnimkou a podpísali čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Naďalej upozorňujeme na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení, používanie dezinfekcie, dodržiavanie odstupu a používanie ochranných rúšok (odporúčame deťom ich nosenie aj v triede).

Ďakujeme za porozumenie.


PaedDr. Daša Vetráková, 13.02.2021 20:48