Oznam


Pokyny k prázdninovej činnosti v školskom roku 2017/2018


Materská škola, Lazovná 32 v Banskej Bystrici oznamuje, že počas letných prázdnin v školskom roku 2017/2018:

 

- poplatky za mesiac júl sa uhrádzajú podľa pokynov uvedených na prihláške konkrétnej náhradnej  materskej školy - MŠ, Jakubská cesta 77, BB alebo MŠ, Bakossova 5, BB,

- vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať do 18. mája 2018 vo svojej triede, 

- poplatky za mesiac august je potrebné vyplatiť s júnovou platbou do 8. júna 2018,

- deti, ktoré platia 28 €, platia tak aj počas prázdnin, pokiaľ sú prihlásené,

- platbu za mesiace júl a august je potrebné zrušiť, ak ste svoje dieťa neprihlásili do MŠ,

- termíny platby je potrebné dodržať, inak nebude možné prihlásenie akceptovať.

 

V termíne od 30. - 31. augusta 2018 budú všetky materské školy ZATVORENÉ!


Mgr. Ivana Murgašová, 08.05.2018 19:12