Oznam


Rodičovské združenie pre predškolákov


Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie predškolských detí, ktoré sa bude konať 19.03.2019 o 15.30 hod. v IV. triede za účasti pani psychologičky PhDr. Daniely Žilinčíkovej a pani učiteľky zo ZŠ Jána Bakossa. Dozviete sa cenné informácie týkajúce sa školskej zrelosti detí, ako aj spôsobu ako pomôcť Vášmu dieťaťu úspešne absolvovať posledný ročník predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Tešíme sa na Vašu účasť.


PaedDr. Daša Vetráková, 07.03.2019 07:52