Oznam


Vianočné prázdniny


Vážení rodičia,

počas vianočných prázdnin

od 27. 12. 2018 do 4. 1. 2019

budú materské školy zatvorené.

Nástup do MŠ je 7. 1. 2019.

V dňoch 2. 1. 2019, 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019

bude v súrnych prípadoch pre materské školy

z centra a Sásovej otvorená MŠ Sásovská cesta 21.

Prihlášku na určenú MŠ

je nutné vyplniť a odovzdať do 5. 12. 2018.

Po tomto termíne nebude žiadna prihláška akceptovaná.

Platba za stravu bude vyberaná hneď ráno

po príchode do MŠ v hotovosti

za všetky 3 dni, dňa 2. 1. 2019 v kancelárii ŠJ.

 

Prihláška do MŠ - Sásovská cesta 21.jpg


Mgr. Ivana Veselovská, 26.11.2018 18:29