Oznam


Rodičovské združenie pre rodičov novoprijatých detí


Vážení rodičia novoprijatých detí do MŠ,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 

dňa 26.06.2019 o 15:30 hod.

v priestoroch III. triedy /trieda Motýlikov - na poschodí/.

Za Vašu účasť vopred ďakujeme. 


Mgr. Daniela Soták, 17.06.2019 14:22