Oznam


Letné prázdniny v školskom roku 2017/2018


Materská škola, Lazovná 32 v Banskej Bystrici

bude počas letných prázdnin v školskom roku 2017/2018

zatvorená

od 2. 7. 2018 do 31. 7. 2018!

V prípade potreby náhradnej MŠ, môžete deti prihlásiť do materských škôl:

MŠ Jakubská cesta 77

MŠ Bakossova 5

Prihláška Vám bude k dispozícii v mesiaci máj v každej triede, alebo si ju môžete stiahnuť priamo zo stránky MŠ:

Prihláška na náhradnú MŠ Bakossova 5.docx

Prihláška na náhradnú MŠ Jakubská cesta 77.docx

 


Mgr. Ivana Murgašová, 13.04.2018 16:07