Oznam


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole


Vážení rodičia.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre šk. rok 2020/2021(Školský poriadok). Odporúčame Vám daný dokument preštudovať a svojim podpisom oboznámenie sa s ním potvrdiť pani učiteľkám na triede.

Organizácia a podmienky VaV pre šk.rok 2020-21.docx


PaedDr. Daša Vetráková, 31.08.2020 22:04