Oznam


Dôležitý oznam


Dôležitý oznam !!!!


 

Vážení rodičia.

Na základe pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID- 19 u jedného

z detí v 1. triede a jedného z detí v 2. triede, je po dohode s RÚVZ a zriaďovateľom

Mesto Banská Bystrica nariadená karanténa

v týchto dvoch triedach od dnes 18.01.2022  do 27.01.2022 vrátane.

Nástup detí do týchto dvoch tried  je možný 28.01.2022.

 

Ďakujeme za porozumenie


Bc. Veronika Plencnerová, 18.01.2022 11:19