Oznam


POZOR ZMENA!!!!!!


Vážení rodičia.
S účinnosťou od 01.03.2021 sa na základe rozhodnutia RÚVZ ruší zákaz vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. triede (trieda Mušky Svetlušky). Z nasledujúceho dôvodu môžu deti, ktoré boli v karanténe od uvedeného termínu navštevovať materskú školu. Podmienkou pre nástup do MŠ je aj naďalej negatívny test zákonného zástupcu dieťaťa.


PaedDr. Daša Vetráková, 26.02.2021 11:25