Oznam


Plavecký kurz v školskom roku 2017/2018


Na plavecký kurz, ktorý sa uskutoční v termíne od 21. - 25. mája 2018 bude Vaše dieťa potrebovať:

- plavky

- uterák

- plavecké okuliare

- šľapky

- kúpaciu čiapku (hlavne dievčatá).

Odporúčame si so sebou pribaliť aj pitie. Sumu 38 € je potrebné uhradiť pred nástupom na kurz na číslo účtu: SK43 8330 0000 0020 0093 5980.

 


Mgr. Ivana Murgašová, 14.05.2018 08:05