Oznam


Mikuláš v našej MŠ


Milí rodičia,

dňa 10. 12. 2018 v pondelok

našu MŠ navštívi Mikuláš spolu s divadelným predstavením,

ktoré je hradené z finančných prostriedkov MŠ.

 


Mgr. Ivana Veselovská, 26.11.2018 18:48