Oznam


Poplatky za stravné


Vážení rodičia.
Informácie o poplatkoch za stravné za mesiac február Vám poskytne na mailovej adrese: anna.baukova@banskabystrica.sk pani riaditeľka ŠJ Anna Bauková. Stravné uhrádzajú len tí zákonní zástupcovia detí, ktorých dieťa navštevovalo MŠ v mesiaci január 2021.


PaedDr. Daša Vetráková, 02.02.2021 11:23