Oznam


POZOR ZMENA !!!!!


Žiaci materských škôl, prvého stupňa základných škôl, špeciálnych škôl a končiacich ročníkov stredných škôl sa môžu vrátiť k plnohodnotnému prezenčnému vyučovaniu. 

 Tí, ktorí sa rozhodnú školy otvoriť, môžu tak spraviť od 8. februára 2021, a to v súlade s upraveným COVID automatom. 

V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude potrebný: negatívny test zamestnanca, negatívny test zákonného zástupcu a negatívny test žiakov končiacich ročníkov.


PaedDr. Daša Vetráková, 03.02.2021 18:30