Oznam


Oznámenie k otvoreniu MŠ


V súvislosti s prijatým rozhodnutím MŠVVaŠ a ÚVZ SR, ako aj s usmerneniami zriaďovateľa Mestá Banská Bystrica sa pre mimoriadnu situáciu v čase šírenia COVID 19 mení organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania vzhľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti. 

Prevádzka materskej školy je upravená od 7:00 hod. do 16:00 hod.

 Prioritou pri prijímaní detí do materskej školy boli:

Riaditeľka MŠ po vyhodnotení všetkých dostupných informácií a z prihlásených deti vytvorila 3 skupiny podľa určených kritérií s maximálnym počtom 15 detí. 


Bc. Veronika Plencnerová, 26.05.2020 09:53