Oznam


Dôležitý oznam !!!!


Vážení rodičia.

Na základe oznámenia zriaďovateľa MŠ Mesta Banská Bystrica sa nám podarilo zrealizovať výluku prerušenia dodávky elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu bude dňa 19.10.2021 MŠ otvorená.

Ďakujeme za porozumenie.


PaedDr. Daša Vetráková, 12.10.2021 10:38