Oznam


Oznam


Vedúca zo školskej jedálne srdečne ďakuje za sponzorský dar pre deti k MDD dodávateľom:

INMEDIA, LUNYS, AG FOODS.

Taktiež dáva do pozornosti platbu za mesiace Jún + Júl (uvedená na stravnom lístku) je potrebné uhradiť do 10 dňa v mesiaci.


Bc. Veronika Plencnerová, 05.06.2021 20:13