Oznam


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí materskej školy, ktorý sa uskutoční 27.03.2019 v čase od 10,00 hod. - 12.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.


PaedDr. Daša Vetráková, 07.03.2019 07:33