Oznam


POZOR ZMENA !!!!!


Z technických dôvodov sme boli nútení preložiť miesto konania celodenného výletu konaného dňa 13.06.2019 zo "Suchého vrchu" na "Fuggerov dvor". Ostatné informácie týkajúce sa výletu zostávajú nezmenené.

Ďakujeme za pochopenie.


PaedDr. Daša Vetráková, 12.06.2019 19:54