Oznam


Školský výlet - Staré Hory


Pokyny k školskému výletu – STARÉ HORY

Školský výlet sa uskutoční v pondelok – 4. 6. 2018.

Príchod do materskej školy je do 8. 15 hod. Odchod autobusu je o 8. 30 hod. spred materskej školy. Deťom je potrebné podať vhodné raňajky, keďže sa v MŠ v tento deň strava nepodáva. MŠ nebude v prevádzke, preto deti, ktoré sa výletu nezúčastnia, ostávajú doma. Obed je zaistený na Starých Horách.

Do ruksaku je potrebné zabezpečiť pitný režim, ľahkú desiatu

a olovrant /nie čokoládové/, ovocie.

Oblečenie je vhodné zvoliť do každého počasia, športová obuv, pršiplášť, šiltovka/klobúčik. Pri mladších deťoch je potrebné zabezpečiť aj náhradné oblečenie.

Predpokladaný návrat do MŠ je o 15. 30 hod. Deti si vyzdvihnete buď pri autobuse, alebo vo svojej triede v čase prevádzky – do 16. 30 hod.

Nahlásiť alergie, overiť si, či máte odovzdaný v triede aktuálny prefotený preukaz poistenca.

Súhlas s účasťou dieťaťa na výlete je potrebné vyjadriť aj písomným informovaným súhlasom, ktorý Vám bude poskytnutý v triede.

Poplatok 9 € je potrebné uhradiť najneskôr do 30. 05. 2018!


Mgr. Ivana Murgašová, 16.05.2018 14:03